Företagets strategi är en väsentlig utgångspunkt för och del av ett företags ekonomistyrning. Mål och strategier översätts i verksamhetsplaner och konkreta handlingsprogram vars ekonomiska konsekvenser beräknas (budgetering) Vi kan hjälpa dig med budgetering och ekonomiska analyser.

image-6