Alla affärshändelser som påverkar företagets resultat eller dess ställning, balansräkning, måste löpande bokföras och
presenteras i registrerings- och systematiskt ordning.

I löpande bokföring ingår:

  • Klassificering och kontering av räkenskapshandlingar
  • Registrering av verifikationer
  • Hantering av leverantörsreskontra och kundreskontra
  • Projektredovisning
  • Månatliga avstämningar av samtliga balanskonton, resultatkonton.
  • Låt oss sköta din bokföring. På det sättet kan ert företag fokusera på sin kärnverksamhet.